Trainingen op maat

Consultatievraag / Workshop op maat 

devider

Consultatievraag

Heb je als team, individuele medewerker of manager een vraag gericht op gedrag of communicatie met betrekking tot klanten/cliënten? Een communicatietraining of advies op maat helpt je verder.

Doelstelling van de consultatie

Overleggen over welk gedrag het gaat, inschatten waar het gedrag vandaan kan komen om vervolgens een advies te geven. Jezelf inzetten als instrument om met dit gedrag om te kunnen gaan.

Om vraag en doelstelling in kaart te brengen is het volgende nodig:

• Gesprekken met betrokkenen

• Observatie door medewerkers

• Observatie door trainer

• Vaardigheden die ingezet worden

• Inzichten verhelderen gericht op attitude en (afdelings)cultuur.

Opzet

Een consulatie neemt ca. 4 uur in beslag:

 • Voorbespreken (inclusief aanvraag)
 • Observatie
 • Nabespreken
 • Uitwerken advies

Je kunt ook kiezen voor een omgangsoverleg in het team waarin we het probleem analyseren, bespreken hoe het wordt het ervaren, waar het vandaan komt en wat het team of de medewerker nodig heeft. Dit overleg duurt ca. 1 uur en vindt plaats voorafgaand aan het advies.

Werkwijze

De consultatie richt zich volledig op de praktijk en wordt afgestemd met de medewerkers en leidinggevende van de afdeling (indien die aanwezig is). Ik bied handvatten voor het team of de medewerker.

Ik maak gebruik van de volgende middelen:

 • Coaching on the job
 • Persoonlijkheidsanalyse volgens Millon
 • 4 fase formulier
 • Aanwezige hulpmiddelen zoals dagprogramma, observatieformulieren, etc.
 • Indien nodig toegang tot dossier cliënt (trainer is big geregistreerde verpleegkundige)

Praktische info

Data: In overleg

Tijdsduur: De consultatie duurt 4 uur met optioneel een omgangsoverleg van 1 uur

Locatie: Bij jouw op de locatie

Materiaal: Dat wat nodig is om de vraag in kaart te brengen en tot advies te kunnen komen. De trainer draagt zorg voor materiaal.

Consultatie aanvragen: Vul op het formulier de gegevens van de desbetreffende afdeling en het contactpersoon in. Via de mail ontvang je een op maat gemaakte offerte.

Workshops op  maat

devider

Over veel onderwerpen maak ik workshops op maat. Waar heeft jouw team behoefte aan?

Maatwerk workshops

 • Gekozen thema staat centraal
 • Input vanuit de groep maakt workshop volledig praktijkgericht
 • Stukje theorie aansluitend bij het onderwerp
 • Inzicht geven door filmpjes en/of opdrachten
 • Bewustwordingsoefeningen

Communicatietrainingen / Cursussen

Een communicatietraining bestaat uit een reeks van bijeenkomsten. Voordeel is dat meerdere thema's aan bod komen en er verdieping ontstaat.

Extra voordeel is de verbondenheid die ontstaat tussen de deelnemers. Zeer geschikt voor mantelzorg, zorgteams en vrijwilligers.

De communicatietraining bestaat uit 4 tot 8 bijeenkomsten x van 1,5 tot 2,5 uur. Je kunt ook kiezen voor een trainingsdag of meerdere dagen.

Mieke heeft ervaring met een 5-daagse training van kleine groepen. Zij heeft zo'n  250 medewerkers getraind in het contact maken met zichzelf en de ander met als uitgangspunt agressiehantering en veiligheidsbeleid.

 

 

Voorbeelden van workshops:

 • Verschillende soorten dementie; hoe kun je die herkennen en welk gedrag hoort daarbij?
 • Parkinson
 • Omgaan met agressie
 • Onbegrepen gedrag bij dementie
 • Slaapproblemen bij dementie
 • Familieparticipatie (afgestemd op het huis)
 • Kleinschalig wonen: hoe werkt dat?
 • Schizofrenie
 •  Ziekte van Huntington
 • Persoonlijke veiligheidstechnieken
 • Teamtechnieken om agressie te reguleren
 • Thema naar keuze
 • Werken met het 4 fase formulier
  mooi instrument die tastbaar maakt welke gedragingen er zijn bij cognitieve problemen en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Verdeeld in 4 fases.
 • Werken met het 4 fase formulier deel 2
  borging van deel 1, werken met het 4 fase formulier + inzicht in oorzaken van cognitieve problemen.