Mieke’s CommunictieTrainingen   E.  info@miekescommunicatietrainingen.nl T. 06 - 248 739 97

Training / Advies op maat 

devider

Consultatievraag

Er is een vraag gericht op gedrag of communicatie met betrekking op één of meerdere klanten/cliënten. Vraag kan afkomstig zijn van een team, individuele medewerker of manager.

 

Doelstelling van de consultatie

Bewust worden over welk gedrag het gaat, inschatten waar het gedrag vandaan kan komen om vervolgens een advies te geven. Jezelf inzetten als instrument om met dit gedrag om te kunnen gaan.

 

Om de vraag en doelstelling in kaart te brengen is het volgende nodig:

• Gesprekken met betrokkenen

• Observatie door medewerkers

• Observatie door trainer

• Vaardigheden die ingezet worden

• Inzichten verhelderen gericht op attitude en (afdelings)cultuur.

Opzet:

Per consulatie zal er 4 uur worden berekend;

 • Voorbespreken (inclusief aanvraag)
 • Observatie
 • Na bespreken
 • Uitwerken advies

Eventueel kan er gekozen worden voor een omgangsoverleg in het team van 1 uur op de volgende wijze; probleem analyseren, hoe wordt het ervaren, waar kan het vandaan komen en wat is er nodig om er mee om te gaan als team/ medewerker. Dit zal plaats vinden voor het uitwerken van advies.

Werkwijze:

De consultatie is volledig gericht op de praktijk en zal in afstemming gaan met de medewerkers en leidinggevende van de afdeling (indien die aanwezig is). De consultatie is gericht op het verwerven van handvatten voor het team/ medewerker.

Er kan van de volgende middelen gebruik gemaakt worden;

 • Coaching on the job
 • Persoonlijkheidsanalyse volgens Millon
 • 4 fase formulier
 • Aanwezige hulpmiddelen, zoals dagprogramma, observatieformulieren, etc.
 • Indien nodig toegang tot dossier cliënt (trainer is big geregisterde verpleegkundige)

Praktische info:

 

Data: In overleg

Tijdsduur: De consultatie duurt 4 uur en met optioneel een omgangsoverleg van 1 uur

Locatie: Bij jouw op de locatie

Materiaal: Dat wat nodig is om de vraag in kaart te brengen en tot advies te kunnen komen. Dit wordt door de trainer aangeleverd.

Je kunt te allen tijden consultatie aanvragen. Vul het formulier in met de gegevens van de desbetreffende afdeling én contactpersoon. Dan zal ik daarna de op maat gemaakte offerte je toe mailen.

Workshops op  maat

devider

Over veel onderwerpen maak ik workshops op maat; dat wat jij denkt nodig te hebben voor je team.

Maatwerk workshops

 • Gekozen thema staat centraal.
 • Invoer vanuit de groep om de workshop volledig van de groep te laten zijn en daardoor praktijkgericht is.
 • Stukje theorie die aansluit bij het onderwerp.
 • Inzicht geven door middel van een filmpje of opdracht.
 • Bewustwordingsoefening.

Trainingen / Cursussen

Er kan gekozen worden om een reeks van workshops / thema’s achter elkaar te geven.

Deze trainingen / cursussen kunnen geheel op maat gemaakt worden met de gekozen thema’s.

Dit kan als extra voordeel hebben, dat er verbondenheid ontstaat tussen de deelnemers. Zoals een mantelzorgcursus of team.

In het verleden heb ik verschillende mantelzorgcursussen mogen begeleiden, van bijeenkomsten tussen de 4 en 8x van 1,5 tot 2,5 uur.

Zo ook voor vrijwilligers.

 

Verder kan er gekozen worden voor een trainingsdag of  training bestaande uit meerdere dagen.

U cursusleider heeft bovendien ervaring met 5-daagse training van kleine groepen waarbij  250 medewerkers getraind zijn  in het contact maken met jezelf en de ander; met als uitgangspunt agressiehantering en veiligheidsbeleid.

 

Alles kan op maat worden aangepast.

Voorbeelden van workshops die ik in het verleden al gegeven heb:

 • Verschillende soorten dementie; hoe je die kan herkennen en welk gedrag hoort daarbij.
 • Parkinson
 • Omgaan met agressie
 • Onbegrepen gedrag bij dementie
 • Slaapproblemen bij dementie
 • Familieparticipatie (afgestemd op het huis)
 • Kleinschalig wonen: Hoe werkt dat?
 • Schizofrenie
 •  Ziekte van Huntington
 • Persoonlijke veiligheidstechnieken
 • Teamtechnieken om agressie te reguleren
 • Thema naar keuze
 • Werken met het 4 fase formulier
  (mooi instrument die heel tastbaar maakt welke gedragingen er zijn bij cognitieve problemen en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En wat je het beste niet kunt doen. Onder verdeelt in 4 fases)
 • Werken met het 4 fase formulier deel 2
  (borging van deel 1 werken met het 4 fase formulier + waardoor worden cognitieve problemen veroorzaakt, wat gebeurt er in je hoofd.)